Gamle Skien

Menneskene i Skien på 1600, 1700 og 1800-tallet.

Skriv ut Legg til bokmerke

Historier

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 21» Neste»     » Lysbildefremvisning

1674: Forgripelse på sølvtøy 1674Dom 16. februar 1674: Paul Svane (straffesak).

Tjuveri; fråfalling av klagemålet. Etter at Paul Svane. i magistratdom var pålagd å fri seg med eid frå tjuvsklage, kom godset til rette. I dom med oppnemnd settelagmann vart han frifunnen og tilkjent skadebot.

OHR stadfester frifinninga ( krav elles på begge sider fråfalne).

Avsiktsboka:

Vdi den sag imellem Anders Anderson borgemester udj Scheen som citant paa den eene - oc comiss. Thomas Jenson Bandzbil sambt Poul Swane paa den anden side, anlangende en domb bemelte comiss, paa Scheens raadstue udj laugmandens sted /:Pouel Suane til befrielse:/ (formidelst en tiuf sag hannem war tillagd) haffuer affsagt etc.

Definitio.

Effterdj borgemester udj Skeen, Anders Anderson, alt sit frakommen sølf hafuer igien bekommit, oc fordj wed woris bemidling, mod Poul Swane intet widere prætenderer; forn. Poul Suane och saa til forligelse,allene sin ærisbefrielse søger, oc prætenderte omkostning lader falde, da saawit samme Poul Suanis frikiendelse udj denne sag angaar, blifuer commissarij Thomas Jensons Bandtsbil, herudinden udj laugmandens sted ergangen domb, wed magt staaende; dog ald søgende omkostnings betalling, oc anden widere prætention, med begge parters willie oc sambtyche gandsche oc aldeellis at være ophæffuit.

OHR Avsiktsb. 1674 bl. 16; OHR Ekstraktb. 1671-74 bl. 167,


Eier av original/KildeOverhoffrettens avsiktsbok 1674
StedSkien, Telemark
Breddegrad59.1881606
Lengdegrad9.6127694
Linket tilborgemester Anders Andersen

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 21» Neste»     » Lysbildefremvisning

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Jan Christensen.