Gamle Skien

Menneskene i Skien på 1600, 1700 og 1800-tallet.

Skriv ut Legg til bokmerke

Historier

» Vis alle     1 2 3 4 5 ... 21» Neste»     » Lysbildefremvisning

1668: Kjøpebrev på en gård i Skien 1668Dom 11. februar 1668: Kirsten Pedersdtr. (for ektemannen Jakob Pedersen) - Jens Andersen og Anders Pedersen.

Arveskifte; realisasjon av panterettsutlegg til umyndige barn. Jakob Pedersen som sat enkjemann sidan 1659 ville gifta seg att, lova han i skiftebrevet 26/2 1665 ml.a. å gje fullgod trygd for 600 rdl. i morsarv til dei umyndige barna. Dei fekk panterettsutlegg for eine halvparten i jordegods og ein sagpart, for andre halvparten i ein bygard. formyndarane Jens Andersen og Anders Pedersen. vart kjende med at jordegodset og sagparten tidlegare var pantsette til andre, sytte dei for åpantet taksert og kom til at trygda var utilstrekkeleg. dei utan résultat hadde oppmoda mannen og den nye kona Kirsten Pedersdtr. om å løyse inn pantet eller gje anna trygd, selde dei bygarden og let kjøparen overta den. Lagmannsdom 27/4 1667 godkjende salet.

OHR gjev frist i 14 dagar til å løyse inn bygarden med 600 rdl., dersom ikkje salet og lagmannsdomen skal stå ved makt.

 

Avsiktsboka:

I dend sagh imellum Kiersten Pedersdatter, Jacob Pedersens och laugmand Klaus Andersen, for en dom imellum hende paa den ene och Jens Andersen och Anders Pedersen paa dend anden side, huor wed hand har wed magt kiendt it kiøbebref, som hendis stifborns formynder paa hendis i boende gaard udgifuet hafuer, som hun formehner sig udj at were forurettet efftersom bornen ichun i gaarden schulle til kommen 300 rdl.

Conclusio.

Endog øfrighedens forsorg till Jacob Pedersens børns moderne arfs forsichring ey er lastelig saa laeder sig dog ansee ey med faderens forsiekring och gaardens afhendigelse ey aldeelis at were befaren, som burde, thi er herudj saaledes dombt och forefunden, det Jacob Pedersen schall were fri tillat hans gaard endten med reede pengers betalling eller nøigachtig forsichring at indfrelse, for hans børns bebrefuede 600 rdl. summa, med saauit gaarden med bygning forbedret effter 6 w-villige mends billige kiendelse; huor imoed laugmandens domb hannem intet schall hindre, dog slig indfrelsning at schie, inden 14 dage, saa frembt inden forschrefne tidt ey schier, da laugmandens domb i sin fulde vigeur till paaklagende kiøbs bekrefftning.

 

OHR Avsiktsb. 1668 bl. 15; OHR Domb. 1668 bl. 260-267.


Eier av original/KildeOverhoffrettens Avsiktsbok 1668
StedSkien, Telemark
Breddegrad59.1881606
Lengdegrad9.6127694
Linket tilJacob Pedersen

» Vis alle     1 2 3 4 5 ... 21» Neste»     » Lysbildefremvisning

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Jan Christensen.