Gamle Skien

Menneskene i Skien på 1600, 1700 og 1800-tallet.

Skriv ut Legg til bokmerke

Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Neste»     » Lysbildefremvisning

1837-07-17 - Hesslers artikkel i Ugeblad for Skien

Hesslers krangel med Bøye Offenberg

Til det ærede Skiens Formandskab.

Da jeg i Aaret 1805 kjøbte af daværende Eier Joachim Schweder hans Gaard under Matr. No. 129, og derpaa fik lovligt Skjøde, dateret 24de September 1805, havde jeg til Nabo paa den ene Side Enken Maren Halvorsdatter efter Jørgen Falkum og paa den anden Side Bøye Offenbergs Fader. Imellem min Gaard og ovenmeldte Enke fandtes en til almindelig Afbenyttelse beliggende Gangstie, der gik fra Bakken ovenfor min Gaard, langs med ovenmeldte Enkes Huus i lige Linie ned til Gjeldegaden forsynet med Rekværk paa begge Sider, og til Gaden en liden Dør ved Siden af den Port, som fandtes for min eiende Gaard.
Men i Aaret 1811 den 27de Dcbr. indlod Enken sig med Enkemand Bøye Offenberg i Ægteskab, og nu tiltog denne sig paa egen Haand at sløyfe tilmeldte Gangstie, ved egenmægtigen at tilsnige sig saa et lidet Stykke af Gangstien Tid efter anden. Vel advaredes han Tid efter anden at vogte sig for saadan lovstridig Handling, men forgjeves. Hændelsesvis talte jeg med Cancellieraad og Byfoged Bruenech derom, og, da Bøye Offenbergs Nabo Flaademand Niels Nielsen ønskede sig opsat en Bagerovn ved sit Huus, hvortil han hos Byfogden søgte Tilladelse, indfandt Bøye Offenberg sig strax og gjorde Indvendinger, hvortil Byfogden svarede: tie Du kun stille Bøye, og drag ind de Stykker Du har udvidet din Tomt paa din Naboes Bekostning og dermed taug Bøye, hvorpaa kan fremføres Thingsvidne om fornøden gjøres.
Iøvrigt kan hans Svigersøn ei nægte, at han om Torsdag Middag kom ind i mit Huus og underrettede mig at opføre en Smidie, for hvem jeg ytrede mine Betænkninger, at jeg ei kunde og vilde tie stille dertil, men han gav det korte Svar: Rt Forlig kan afgjøre dette. Løverdagen lod jeg indrykke min Annonce i Skiensbladet. Min Paastand er da, at han istandsætter den omtalte Gangstie, som den var før hans Tid, da den er offentlig til Afbenyttelse i Ulykkestilfælde; flytter sin Smidie ind paa sin egen Grund og det snarest muligy under Mulct om han er overhørig og holder mig i alt skadesløs, for muligens mig tilstødende Omkostninger, hvortil jeg reserverer min Ret. At det gives mange Gamle i Gjelden der kan bevidne det lovstridige i Bøye Offenbergs Forhold. Bøye Offenbergs egen Kone tilstaaer Sandheden af ovenanførte Gangstie, ligesom hans Søster, Enke efter Flaademand Jørgen Olsen, foruden mange Flerr, der indsee det ulovlige i denne Handling. Af et retsindigt Formandskab i Skien, tør jeg derfor haabe denne Gjenstands Offentlighed vil blive taget som den fortjener, under vedbørlig Opmærksomhed, da det er en offfentlig Sag, jeg efter den igaar udgivne Anordning tør troe staaer under Communens Opsyn, og, jeg ved at lide Uret maatte see min Gaard formeget forringet til et lidet Huses Værd, der skulle staae alle og enhver aaben, uden som mine Formænd at torde opføre nogen Port.

Skien den 17de Juli 1837

A. G. Hessler


Eier av original/KildeTelemark Museum, Lokalhistorisk Arkiv, Ugeblad for Skien
Breddegrad59.20499907065633
Lengdegrad9.6063863335411
Linket tilflåtemann Boye Boyesen Hoffenberg dy; Maren Elisabeth Halvorsdatter; rektor og klokker Adam Gotlieb Friderich Hessler; styrmann Joachim Jensen Schweder; arbeidsmann Jørgen Olsen Falkum

» Vis alle     «Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Neste»     » Lysbildefremvisning

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Jan Christensen.